Velkommen

Velkommen til Mentrax Consult - en virksomhed, der bygger på mange års erfaring med blandt andet psykosociale, pædagogiske, integrationsfremmende og terapeutiske behandlinger og indsatser. Vores team er sammensat af mennesker med både dansk og anden etnisk baggrund. Vi kan derfor tilbyde en mangfoldighed af sproglig og kulturel forståelse. Under mottoet hjælp til selvhjælp, tilbyder vi en vifte af løsninger til socialt udsatte borgere med fokus på socialkonsulenter, mentorer og støttekontaktpersoner til voksne, børn og unge, familier samt flygtninge og nytilkomne. Ved fra starten at målrette indsatsen, kan vi med en forkortet proces og reducerede udgifter, hjælpe den socialt udsatte borger til hurtigere at stå på egne ben.
Bootstrap Thumbnail First

Hjælp til selvhjælp

Mangfoldighed

Bootstrap Thumbnail Third

Kompetence

Bootstrap Thumbnail Third

Fokus