Efterværn

Mentrax tilbyder efterværn til unge mellem 18 og 22 år efter servicelovens § 76.

Formålet er at støtte den unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

Mentrax efterværn

Mentrax tilbyder efterværn til unge mellem 18 og 22 år efter servicelovens § 76.

Formålet er at støtte den unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

Vores fokus er at understøtte den unges uddannelse eller beskæftigelse og eventuelt anskaffelse af selvstændig bolig.

Mentrax´ kontaktperson samarbejder med relevant professionelt og privat netværk omkring den unge, herunder et eventuelt nuværende eller tidligere anbringelsessted. Kontaktpersonen har fokus på at støtte og guide den unge til selv at mestre konkrete gøremål. På den måde sikrer vi i Mentrax, at den unge bliver selvstændig og i stand til at handle i eget liv, når efterværnet ophører.

Mentrax’ kontaktperson støtter den unge i bl.a.

Målgruppen

Målgruppen kan være unge, hvor kontaktpersonsindsatsen opretholdes efter det fyldte 18. år. Det kan også være unge, der har behov for efterværn i forbindelse med overgangen fra anbringelse til eget hjem.