Familiebehandling

Familiebehandling efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3.

Formålet med indsatsen er at hjælpe udfordrede familier til at kunne klare sig uden støtte.

Mentrax familiebehandling

Mentrax tilbyder familiebehandling efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3.

Formålet med indsatsen er at hjælpe udfordrede familier til at kunne klare sig uden støtte.

Vores fokus er at holde familien samlet ved at støtte dem i at kunne tage styring i eget liv og udvikle gode familiedynamikker, der sikrer deres barns sundhed, trivsel og udvikling.

Mentrax’ familiebehandler støtter forældrene i at udvikle deres forældrekompetencer indenfor bl.a.

Målgruppen

Målgruppen kan for eksempel være familier, som er præget af negative adfærdsmønstre og konflikter, og der kan være en bekymring for vold eller andre overgreb. Det kan også være familier, der har brug for støtte til at skabe struktur og gode rammer for deres barn, og som har behov for mere praktisk støtte.