Overvåget samvær

Mentrax tilbyder overvåget samvær efter servicelovens § 71, stk. 3.

Formålet er at overvære samværet mellem det anbragte barn og forældre eller netværk, når det er nødvendigt af hensyn til barnets sundhed eller udvikling.

Mentrax overvåget samvær

Mentrax tilbyder overvåget samvær efter servicelovens § 71, stk. 3.

Formålet er at overvære samværet mellem det anbragte barn og forældre eller netværk, når det er nødvendigt af hensyn til barnets sundhed eller udvikling.

Vores fokus er at støtte op om, at barnet under en anbringelse bevarer en tæt kontakt med forældre og netværk, og dermed medvirke til at skabe kontinuitet for barnet under anbringelsen.

Vi varetager overvåget samvær i de rammer, det vurderes er mest hensigtsmæssige for barnet og familien. Det kan være i familiens hjem, i kommunens lokaler eller på anbringelsesstedet.

Derudover har Mentrax et stort samværslokale, der har de nødvendige rammer for et positivt og udviklende samvær med mulighed for at lave stimulerende aktiviteter og lettere madlavning.

Målgruppen

Målgruppen er anbragte børn og deres forældre, hvor kommunens Børn og unge-udvalg har truffet afgørelse om overvåget samvær.