Socialpædagogisk bistand/bostøtte

Mentrax tilbyder socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85.

Formålet er at yde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, så borgeren opnår en større selvstændiggørelse og udvikling af sine personlige færdigheder.

Mentrax socialpædagogisk bistand/bostøtte

Mentrax tilbyder socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85.

Formålet er at yde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, så borgeren opnår en større selvstændiggørelse og udvikling af sine personlige færdigheder.

Mentrax tilbyder indsatsen til borgere indenfor alle kategorier af støttebehov; let, mindre omfattende, omfattende og meget omfattende støtte.

Mentrax yder støtte med bl.a.

Målgruppen

Målgruppen er personer over 18 år, der har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det kan f.eks. være borgere der efter en hjerneskade har behov for optræning af færdigheder, eller borgere der har psykiske vanskeligheder eller funktionsnedsættelser. Det kan være borgere med eller uden hjemmeboende børn.